Zahájení školního roku 2021/2022

Written by Kamil Ryška on 30.8.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

Všichni žáci se po vstupu do školy přesunou do svých kmenových tříd, kde proběhne testování na Covid-19. Poté proběhne na chodbě slavnostní zahájení školního roku.

Ve společných prostorách jsou všichni povinni nosit ochranu dýchacích cest.

Slavnostní zakončení školního roku

Written by Kamil Ryška on 30.6.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Tak máme za sebou podivný školní rok 2020/2021. Tradičně jsme se rozloučili s deváťáky, ale také s dlouholetou kolegyní Věrkou Jelínkovou, které tímto moc a moc děkujeme!!!

Všem přejeme klidné a pohodové prázdniny 🙂

2. stupeň ZŠ

Written by Kamil Ryška on 20.5.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Z důvodu testování se žáci 6. – 9. třídy dostaví každé pondělí do školy na 7:40.

Výsledky zápisu do 1. třídy 2021/2022

Written by Kamil Ryška on 12.5.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Pro školní rok 2021/2022 byly přijaty děti, jimž byla u zápisu udělena tato registrační čísla: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Rotační výuka na 2. stupni

Written by Kamil Ryška on 4.5.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Rotační výuka na 2. stupni ZŠ bude probíhat následovně:

týden od 10. do 14. května 2021

  • žáci 6. a 7. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu
  • žáci 8. a 9. třídy – distanční výuka podle tohoto rozvrhu

týden od 17. do 21. května 2021

  • žáci 6. a 7. třídy – distanční výuka podle tohoto rozvrhu
  • žáci 8. a 9. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu

Testování pomocí antigenních testů bude probíhat pravidelně každé pondělí a čtvrtek a je POVINNÉ. V tyto dny žáci přicházejí do školy na 7:40!!!

Během prezenční výuky se žáci normálně stravují ve školní jídelně. Během distanční výuky mají žáci nárok na oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosičů – v tomto případě je potřeba odběr přihlásit u vedoucí ŠJ.

Výuka žáků 9. třídy

Written by Kamil Ryška on 29.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

V pondělí a úterý (3. a 4. května 2021) nebude z důvodů přijímacích zkoušek na SŠ probíhat online výuka žáků 9. třídy.

3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

Written by Kamil Ryška on 20.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče, k 20. dubnu 2021 byly uzavřeny známky z hlavních předmětů za 3. čtvrtletí.

V systému elektronické žákovské knížky se s nimi můžete seznámit na záložce – Hodnocení – Výpisy hodnocení – Hodnocení žáka/studenta

Prosíme o zaslání zprávy třídnímu učiteli, že jste byli s klasifikací seznámeni.

Prezenční zápis do základní školy

Written by Kamil Ryška on 8.4.2021. Posted in Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Kromě již avizovaného distančního zápisu proběhne ve škole také klasický prezenční zápis ve středu 28. dubna 2021. Zájemci se zapíší do časového harmonogramu, který je umístěn vedle ředitelny ZŠ.

Rotační výuka na 1. stupni od 12. dubna 2021

Written by Kamil Ryška on 7.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Rotační výuka na 1. stupni ZŠ bude probíhat následovně:

týden od 12. do 16. dubna 2021

  • žáci 1., 3. a 5. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu
  • žáci 2. a 4. třídy – distanční výuka

týden od 19. do 23. dubna 2021

  • žáci 1., 3. a 5. třídy – distanční výuka
  • žáci 2. a 4. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu

další týdny v pravidelných rotacích

Testování pomocí antigenních testů bude probíhat pravidelně každé pondělí a čtvrtek a je POVINNÉ (podrobnější informace o průběhu testování naleznete na stránkách tříd).

Školní družina bude zajištěna pro žáky 1. a 2. tříd. Zájemci o ranní družinu dorazí nejpozději do 7.00.

Během prezenční výuky se žáci normálně stravují ve školní jídelně. Během distanční výuky mají žáci nárok na oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosičů v době od 12.30 do 13.00 – v tomto případě je potřeba odběr přihlásit u vedoucí ŠJ.

Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022

Written by Kamil Ryška on 16.3.2021. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Žádosti mohou zákonní zástupci doručit ve výše uvedeném termínu následujícími způsoby:

· do datové schránky škol: ra4k2h7

· e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: zsnydek@volny.cz

· poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

· osobním podáním ve škole.

V letošním školním roce proběhne zápis v distanční podobě – bez osobní přítomnosti dětí. Zákonní zástupci dodají řediteli školy Žádost o přijetí (ZDE) a Zápisní lístek (ZDE).

Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, zákonný zástupce dokládá k Žádosti o odklad školní docházky (ZDE) doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci e-mailem do 10. 5. 2021.

Všechny potřebné informace k nástupu do 1. třídy zákonným zástupcům e-mailem sdělí v průběhu května třídní učitelka