Školská rada

Ve středu dne 19. listopadu 2014 se v rámci třídních schůzek konaly řádné volby do Školské rady podle zákona 561/2004. sb . o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), paragraf 168, po tříletém působení původní rady.

Na základě těchto výsledků voleb do Školské rady bude šestičlenná rada pracovat v následujícím tříletém období v tomto složení :

  1. Hota Marek – předseda – zvolen za rodičovskou veřejnost
  2. Cieslar Roman – zvolen za rodičovskou veřejnost
  3. Nogová Kateřina – zvolena jako zástupce pedagogického sboru
  4. Raszková Halina – zvolena jako zástupkyně pedagogického sboru
  5. Španihelová Dana – delegována Obcí Nýdek, zřizovatelem školy
  6. Franek Vlastimil – delegován Obcí Nýdek, zřizovatelem školy