Historie školy

2011

Zahájení provozu školní knihovny v nástavbě
Zateplení budovy a dokončení barevné fasády
Dokončení výstavby školního hřiště
Výměna oken hlavní budovy z čelní strany a dokončení výměny oken z obou bočních stěn
Generální rekonstrukce školních šaten – práci provedly Strojírny Třinec, které se na akci podílely rovněž sponzorsky

2010

2009

Skončena rekonstrukce pavilonu zateplením a výměnou oken, stavbou střešní nástavby využitelnou pro potřeby školy
Provedena generální oprava školní kuchyně
Instalace multimediální tabule ActivBoard do do společenské místnosti

2008

Zahájena rekonstrukce pavilonu
Instalováno 9 nových počítačů do počítačové pracovny
Mezinárodní školní projekt fotografie řekne více než 1000 slov