Vánoční vystoupení

Written by Kamil Ryška on 22.12.2022. Posted in Aktuality ZŠ

Naši žáci potěšili v předvánočním čase svými vystoupeními a vlastnoručně vyrobenými přáníčky seniory obou nýdeckých domovů, Domov Důstojnost a Domov Nýdek na Hluchové. Krátká ukázka ZDE.

Století českého školství v Nýdku

Written by Kamil Ryška on 14.11.2022. Posted in Aktuality ZŠ

V měsíci říjnu a listopadu navštívili postupně žáci naší školy výstavu s názvem „Historie školství v Nýdku“, která je instalována v Dřeviónce. Seznámili se s vývojem vyučování v Nýdku od 18. století až po současnost a s velkým zájmem si prohlédli panely s bohatou fotografickou výzdobou.

Written by Kamil Ryška on 7.11.2022. Posted in Aktuality ZŠ

Staré Hory

Written by Kamil Ryška on 4.11.2022. Posted in Aktuality ZŠ

Ve dnech 17.-19. října navštívilo 12 žáků 9. třídy partnerskou školu ve Starých Horách na Slovensku. Děti navštívily místní hornické muzeum, prošly ve skupinách hornickou stezku, kde společně se slovenskými žáky plnily rozmanité úkoly. Žáci taktéž navštívili malebnou horskou vesnici Špania Dolina a historické centrum Bánské Bystrice. V den odjezdu měli všichni žáci možnost setkat se s 94 letým, velmi vitálním pamětníkem SNP a poslechnout si jeho poutavé svědectví z bojů partyzánů proti fašistům.

Věřím, že se našim deváťákům návštěva líbila a užili si krásného počasí i pohostinnosti slovenských přátel.

Ředitelské volno

Written by Kamil Ryška on 18.10.2022. Posted in Aktuality ZŠ

V pátek 18. listopadu 2022 bude z provozních důvodů ředitelské volno – škola bude kompletně uzavřena.

Po stopách železné rudy

Written by Kamil Ryška on 13.10.2022. Posted in Aktuality ZŠ

Ve dnech 7. a 10. října 2022 se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili komentované procházky Po stopách železné rudy, tedy po nýdeckých místech, kde se v minulosti tato surovina těžila. Nejdříve se děti seznámily s expozicemi v Dřeviónce, které jsou věnovány nejen kolébce průmyslu na Těšínském Slezsku, ale také historii školství v Nýdku.

Druhé části „velel“ inženýr a bača v jedné osobě – pan Michal Milerski. Provedl své „ovečky“ od náměstí po Vendryňské zadky s hlavní zastávkou na tzv. Forotách a průběžně všem dokonale vysvětlil pojmy nejen jako klauz, milíř, siderit, ale také pojmy spojené s chovem malých přežvýkavců.

Jménem všech žáků a učitelů chci poděkovat panu Milerskému za poutavé vyprávění a vstřícnost, s jakou nás provedl historií obce, která je neodmyslitelně spjata s rozvojem železáren na Těšínsku.

Mgr. Věra Jelínková

Změny v systému odhlašování obědů

Written by Kamil Ryška on 9.9.2022. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 12. září 2022 se mění systém v odhlašování obědů. V pondělí je možno odhlásit oběd do 7:00, ale ve zbývající dny (úterý až pátek) musí být oběd odhlášen den předem do 13:00.

V době nemoci má žák nárok na dotovanou stravu pouze první den nepřítomností ve škole, kdy si jej může vyzvednout ve školní jídelně. Další dny musí neprodleně odhlásit. Pokud oběd nebude odhlášen, bude žákovi doúčtován rozdíl do plné sazby stravného pro šk. r. 2022/2023 90 Kč (cena stravného + náklady).
1.-4. tř: + 58 Kč
5.-8. tř: + 57 Kč
9. tř: + 56 Kč

Výsledková sestava žáků naší školy v testech jednotné přijímací zkoušky 2022

Written by Kamil Ryška on 7.9.2022. Posted in Aktuality ZŠ

Provoz školní družiny

Written by Kamil Ryška on 5.9.2022. Posted in Aktuality ZŠ

Z důvodu přerušení dodávek el. energie školní družina ve čtvrtek 8. září NEBUDE.

Výročí otevření české a polské školy v obci Nýdek

Written by Kamil Ryška on 2.9.2022. Posted in Aktuality ZŠ