Žáci v karanténě/izolaci

Written by Kamil Ryška on 19.11.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Žáci 2. stupně, kteří jsou doma v karanténě/izolaci kvůli onemocnění COVID-19, budou každý den odpoledne (po vyučování) dostávat informace ohledně učiva (za jednotlivé předměty) na své e-maily. Po návratu do školy bude učivo považováno za probrané.

eStrava

Written by Kamil Ryška on 4.11.2021. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Vážení rodiče,

naše škola (školní jídelna) přechází na nový systém odhlašování obědů, který bude nyní možno provádět přes mobilní aplikaci eStrava nebo jejich web.

Postup pro přihlašování:

  1. Vyberte jídelnu – ZŠ a MŠ Nýdek 293 (kód 0056)
  2. Kód strávníka – číslo čipu (bez nul) př. 87
  3. Heslo – malé počáteční písmeno jména a příjmení bez háčků a čárek a číslo strávníka bez nul. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků bez diakritiky a nastavení e-mailové adresy, abyste byli informování o provedených změnách. př. pro jméno Jan Novák – jn87
  4. Objeví se stránky se jménem strávníka a menu
  5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce. Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn! nebo ODESLAT. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

Odhlášky jsou možné každý den do 7:30.

Zahájení školního roku 2021/2022

Written by Kamil Ryška on 30.8.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

Všichni žáci se po vstupu do školy přesunou do svých kmenových tříd, kde proběhne testování na Covid-19. Poté proběhne na chodbě slavnostní zahájení školního roku.

Ve společných prostorách jsou všichni povinni nosit ochranu dýchacích cest.

Slavnostní zakončení školního roku

Written by Kamil Ryška on 30.6.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Tak máme za sebou podivný školní rok 2020/2021. Tradičně jsme se rozloučili s deváťáky, ale také s dlouholetou kolegyní Věrkou Jelínkovou, které tímto moc a moc děkujeme!!!

Všem přejeme klidné a pohodové prázdniny 🙂

2. stupeň ZŠ

Written by Kamil Ryška on 20.5.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Z důvodu testování se žáci 6. – 9. třídy dostaví každé pondělí do školy na 7:40.

Výsledky zápisu do 1. třídy 2021/2022

Written by Kamil Ryška on 12.5.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Pro školní rok 2021/2022 byly přijaty děti, jimž byla u zápisu udělena tato registrační čísla: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Rotační výuka na 2. stupni

Written by Kamil Ryška on 4.5.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Rotační výuka na 2. stupni ZŠ bude probíhat následovně:

týden od 10. do 14. května 2021

  • žáci 6. a 7. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu
  • žáci 8. a 9. třídy – distanční výuka podle tohoto rozvrhu

týden od 17. do 21. května 2021

  • žáci 6. a 7. třídy – distanční výuka podle tohoto rozvrhu
  • žáci 8. a 9. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu

Testování pomocí antigenních testů bude probíhat pravidelně každé pondělí a čtvrtek a je POVINNÉ. V tyto dny žáci přicházejí do školy na 7:40!!!

Během prezenční výuky se žáci normálně stravují ve školní jídelně. Během distanční výuky mají žáci nárok na oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosičů – v tomto případě je potřeba odběr přihlásit u vedoucí ŠJ.

Výuka žáků 9. třídy

Written by Kamil Ryška on 29.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

V pondělí a úterý (3. a 4. května 2021) nebude z důvodů přijímacích zkoušek na SŠ probíhat online výuka žáků 9. třídy.

3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

Written by Kamil Ryška on 20.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče, k 20. dubnu 2021 byly uzavřeny známky z hlavních předmětů za 3. čtvrtletí.

V systému elektronické žákovské knížky se s nimi můžete seznámit na záložce – Hodnocení – Výpisy hodnocení – Hodnocení žáka/studenta

Prosíme o zaslání zprávy třídnímu učiteli, že jste byli s klasifikací seznámeni.

Prezenční zápis do základní školy

Written by Kamil Ryška on 8.4.2021. Posted in Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Kromě již avizovaného distančního zápisu proběhne ve škole také klasický prezenční zápis ve středu 28. dubna 2021. Zájemci se zapíší do časového harmonogramu, který je umístěn vedle ředitelny ZŠ.