Soutěž v ruském jazyce

Written by Kamil Ryška on 26.3.2024. Posted in Aktuality ZŠ

Ellen Vránová, žákyně 9. třídy ZŠ v Nýdku, se již podruhé zúčastnila krajského kola soutěže v ruském jazyce. Letos se umístila na krásném třetím místě s počtem 98 bodů (maximum 100 bodů).

Ellen uspěla ve čtení textu s porozuměním i v konverzaci, kde prokázala výbornou slovní zásobu a schopnost rychle a správně reagovat.

K úspěchu blahopřejeme.