Author Archive

Florbal

Written by Kamil Ryška on 29.11.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Ve středu 29. listopadu naši florbalisté ve složení David a Dominik Raszkovi, Dominik Cieslar, Jáchym Velš, Viktor Hruška, Šimon Wrzecionko, Šimon Galla a Kristián Krenželok porazili ZŠ Jablunkov v okresním kole Čeps Cup turnaji 5 : 1 a 5 : 2 a postoupili do krajského kola. Gratulujeme

Soutěž Náboj Junior – co lze vypočítat za dvě hodiny

Written by Kamil Ryška on 28.11.2023. Posted in Aktuality ZŠ

24. listopadu 2023 se dvě čtveřice žáků (z 8. a 9. třídy) zúčastnily soutěže Náboj Junior ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V rámci České republiky skončila skupina ve složení Markéta Bruková, Ellen Vránová, Jan Heczko a Ladislav Styrnal na 220. místě (z celkového počtu 322 skupin), v mezinárodním měřítku na 738. místě (z 1811 skupin ze 7 evropských zemí). 
Mladší skupina (Lucie Mitrengová, Adéla Ruszová, Natálie Pietroszová a Lukáš Hupka) obsadila pozice sice nižší, ale odvezla si cenné zkušenosti (k zúročení v příštím roce). 

Dětem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Celodenní výstražná stávka

Written by Kamil Ryška on 20.11.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

chtěli bychom Vás informovat, že všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nýdek se dne 27. 11. 2023 zúčastní celodenní výstražné stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola i školka budou pro žáky i předškoláky celý den uzavřeny, pokud se na politických jednáních nepodaří najít takové řešení, které by stávku zažehnalo.

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí Vám může zkomplikovat každodenní chod Vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v našem školství je velmi vážná. Tato stávka je za zachování současných podmínek ve vzdělávání, za kvalitu vzdělávání Vašich dětí.

Znepokojující jsou operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání:

  • rušení míst nepedagogických pracovníků zabezpečujících chod školy a také snížení jejich mzdových prostředků/platů
  • snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky
  • snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax) – např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní pro vzdělávání
  • neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“, „školní speciální pedagog“ a „vychovatel“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické
  • zrušení odkladů povinné školní docházky
  • snižování počtů asistentů pedagoga
  • neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy – správní zaměstnance), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu)

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Děkujeme za pochopení.

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nýdek

Pokud chcete podpořit petici za kvalitní vzdělávání, můžete podepsat: https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi?fbclid=IwAR2vQDjQW9Ynn6S0bmRcCcx7xPzz-GvPBsNcmgHvr2c-J0MSEmhGnzbAO0E

Třídní schůzky

Written by Kamil Ryška on 1.11.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Kvízomat

Written by Kamil Ryška on 23.10.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Děvčata a chlapci z 8. třídy se v kině Kosmos seznámili s průběhem mezinárodního projektu Kvízomat, zaměřeného na znalosti lidského těla a poskytnutí první pomoci. Hlavním organizátorem je společnost Medica Třinec a mediálním partnerem ČT D:).

Život s vlnou

Written by Kamil Ryška on 13.10.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Touto výstavkou provedl naše žáky Michal Milerski, nýdecký bača.

Ředitelské volno

Written by Kamil Ryška on 29.8.2023. Posted in Aktuality ZŠ

V pátek 29. září bude z důvodu vzdělávání učitelů ředitelské volno. Mateřská škola bude fungovat obvyklým způsobem. Školní jídelna vaří pouze pro MŠ a cizí strávníky.

Konec

Written by Kamil Ryška on 30.6.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Tímto prohlašujeme povinnou školní docházku za ukončenou 🙂

Pobyt ve Žiaru

Written by Kamil Ryška on 28.6.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Sedmá třída základní školy Nýdek se výhrou v soutěži Můj werk podívala na Slovensko do Žiaru. Během třídenního pobytu prožili sedmáci mnoho zážitků – navštívili Žiarskou chatu, Medvědí štolu a dozvěděli se něco o záchranné Horské službě. Sedmá třída za tento nezapomenutelný výlet srdečně všem moc děkuje.

Základy první pomoci

Written by Kamil Ryška on 22.6.2023. Posted in Aktuality ZŠ

V pátek 16. června naši školu navštívily pracovnice Medicy, organizace, která poskytuje zdravotní péči přímo v domácnostech klientů. Medica si připravila pro žáky 4. a 5. ročníku přednášku první pomoci s praktickou ukázkou. Byla to odměna za vánoční přání, které vyrobili naši žáci pro klienty Medicy. Po teoretické části následovala část praktická. Během té si každý vyzkoušel, jakým způsobem se daná zranění ošetřují, které pomůcky jsou nezbytné, jak správně postupovat či čeho se při provedeném zákroku vyvarovat.