Zápis do MŠ

Written by Kamil Ryška on 8.4.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

zápisy dětí k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021 se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Žádost o přijetí je možné doručit do školy:

a) datovou schránkou – ra4k2h7

b) e-mailem s elektronickým podpisem

c) doporučeným dopisem

d) osobně do mateřské školy – po telefonické dohodě (736 626 738, 604 567 113), od pondělí 4.5. do středy 6.5.2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy (www.msnydek.cz, www.zsnydek.cz) nebo vyzvednout ve škole.

Formuláře: Žádost o přijetí do MŠ, Čestné prohlášení, Evidenční list MŠ

Přílohy:

– kopie rodného listu dítěte

– prohlášení, že je dítě řádně očkované

– kopie očkovacího průkazu

Přílohy o řádném očkování se netýkají dětí, které k 31.8. dovrší věku 5 let a 1.9.2020 zahájí povinnou školní docházku.

Termín doručení vyplněných formulářů škole: 2.5.2020 – 16.5.2020

Doufáme, že nám to současná nelehká situace časem dovolí a my budeme moci uskutečnit i motivační část zápisů – seznámení dítěte a rodičů s mateřskou školou spojenou s návštěvou a prohlídkou školy.

Nové informace k ošetřovnému

Written by Kamil Ryška on 27.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

V souvislosti s čerpáním ošetřovného je nutné dle nařízení ČSSZ podat zaměstnavateli Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. V této souvislosti žádáme rodiče, kteří si vyzvedli tiskopis k ošetřovnému osobně, aby si vyzvedli výše zmiňovaný Výkaz péče o dítě u paní Šimečkové nebo ji telefonicky kontaktovali na čísle 604 422 544 (je možné jej zaslat elektronicky).

Zápis do 1. třídy

Written by Kamil Ryška on 23.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Dle nařízení vlády proběhne letošní zápis žáků do 1. tříd bez účasti dětí. Kdo zatím neodevzdal Zápisní list nebo Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nechť je přinese s sebou. Prosíme rodiče, aby se dostavili k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí žáka dne 23. dubna 2020 v době mezi 8.00 – 12.00 hodinou.

Koronavirus – otázky a odpovědi

Written by Kamil Ryška on 18.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Written by Kamil Ryška on 17.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Od středy 18. března se po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavírá až do odvolání.

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení potvrzení o ošetřovném, nechť kontaktují telefonicky paní Šimečkovou na čísle 604 422 544.

Zápis do 1. třídy

Written by Kamil Ryška on 16.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Pokud to situace dovolí, zápis do 1. třídy proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020.

Objednávka knih

Written by Kamil Ryška on 13.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Žáci, kteří si objednali knihy z nakladatelství Albatros nebo Fragment, si je mohou vyzvednout v dopoledních hodinách u paní Šimečkové.

Informace ke vzdělávání

Written by Kamil Ryška on 11.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků základních škol. Ministerstvo školství doporučuje používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“, pokud to podmínky školy a žáků umožní.

Naše škola použije následující formy výuky:

1. stupeň – rodiče najdou informace na webových stránkách příslušné třídy

1.třída, 2.třída, 3.třída, 4.třída, 5.třída

2. stupeň – žáci budou dostávat informace na své e-maily a do elektronické žákovské knížky

Žádáme rodiče, aby dohlédli na své děti a přistupovali k zaslaným informacím ohledně učiva zodpovědně. Po návratu do školy vyučující zadanou látku shrnou a učivo bude považováno za probrané. 

Written by Kamil Ryška on 10.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Florbal

Written by Kamil Ryška on 20.2.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Ve čtvrtek 20. února se vybraní hoši 4. a 5. třídy zúčastnili turnaje ve florbale, který pořádala ZŠ Bystřice. Po velmi vyrovnaných a bojovných utkáních se kluci umístili na krásném 3. místě, když porazili týmy Bystřice a Jablunkova, ale naopak nestačili na družstvo z Mostů a celkové vítěze z Návsí.

  • WP 20200220 10 39 55 Pro
  • WP 20200220 10 23 43 Pro
  • WP 20200220 10 22 43 Pro
  • WP 20200220 10 21 58 Pro
  • WP 20200220 10 58 53 Pro