Author Archive

Jak děti pozorovaly detaily přírody v době, kdy byla škola zavřená…

Written by Kamil Ryška on 26.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Mozaiky fotografií žáků šesté a sedmé třídy

Informace o způsobu hodnocení

Written by Kamil Ryška on 18.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Nástup žáků 1. stupně

Written by Kamil Ryška on 13.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Prosíme rodiče o seznámení se s níže uvedenými dokumenty:

Informace o výuce

Čestné prohlášení

Přihláška – školní skupina

Vyklizení veškerých pomůcek

Nástup žáků 9. tříd

Written by Kamil Ryška on 4.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Zákonní zástupci žáků, kteří 11. května 2020 nastoupí do školy jsou povinni vyplnit Čestné prohlášení a seznámit se s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Oba dokumenty naleznete níže.

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

– podle nařízení vlády musí přímá školní výuka směřovat pouze k přijímacímu řízení, tzn. český jazyk a matematika

– výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek v době od 8.00  do 11.40 hodin (2 vyuč. hodiny ČJ a dvě M)

– ostatní naukové předměty se nadále budou vyučovat pouze distanční formou jako doposud

Když napadne na apríla sníh…

Written by Kamil Ryška on 13.4.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Někteří žáci využili aprílového počasí a zúčastnili se výzvy o nejzajímavější sněhovou sochu. Posuďte sami jejich výtvory…

 • D+M9
 • Dalča
 • Danny8
 • Gabka7
 • Heluš8
 • Honza H.7
 • Jáchym8
 • Jirka6
 • Kája7
 • Lukáš6
 • Majda8
 • Maruška H.6
 • Nela6
 • Nikol6
 • Ondřej8
 • Patrik7
 • Petr6
 • Renata 6
 • Vita
 • Vojta7

  Zápis do MŠ

  Written by Kamil Ryška on 8.4.2020. Posted in Aktuality ZŠ

  Vážení rodiče,

  zápisy dětí k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021 se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

  Žádost o přijetí je možné doručit do školy:

  a) datovou schránkou – ra4k2h7

  b) e-mailem s elektronickým podpisem

  c) doporučeným dopisem

  d) osobně do mateřské školy – po telefonické dohodě (736 626 738, 604 567 113), od pondělí 4.5. do středy 6.5.2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy (www.msnydek.cz, www.zsnydek.cz) nebo vyzvednout ve škole.

  Formuláře: Žádost o přijetí do MŠ, Čestné prohlášení, Evidenční list MŠ

  Přílohy:

  – kopie rodného listu dítěte

  – prohlášení, že je dítě řádně očkované

  – kopie očkovacího průkazu

  Přílohy o řádném očkování se netýkají dětí, které k 31.8. dovrší věku 5 let a 1.9.2020 zahájí povinnou školní docházku.

  Termín doručení vyplněných formulářů škole: 2.5.2020 – 16.5.2020

  Doufáme, že nám to současná nelehká situace časem dovolí a my budeme moci uskutečnit i motivační část zápisů – seznámení dítěte a rodičů s mateřskou školou spojenou s návštěvou a prohlídkou školy.

  Nové informace k ošetřovnému

  Written by Kamil Ryška on 27.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

  V souvislosti s čerpáním ošetřovného je nutné dle nařízení ČSSZ podat zaměstnavateli Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. V této souvislosti žádáme rodiče, kteří si vyzvedli tiskopis k ošetřovnému osobně, aby si vyzvedli výše zmiňovaný Výkaz péče o dítě u paní Šimečkové nebo ji telefonicky kontaktovali na čísle 604 422 544 (je možné jej zaslat elektronicky).

  Zápis do 1. třídy

  Written by Kamil Ryška on 23.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

  Dle nařízení vlády proběhne letošní zápis žáků do 1. tříd bez účasti dětí. Kdo zatím neodevzdal Zápisní list nebo Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nechť je přinese s sebou. Prosíme rodiče, aby se dostavili k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí žáka dne 23. dubna 2020 v době mezi 8.00 – 12.00 hodinou.

  Koronavirus – otázky a odpovědi

  Written by Kamil Ryška on 18.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

  Written by Kamil Ryška on 17.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

  Od středy 18. března se po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavírá až do odvolání.

  Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení potvrzení o ošetřovném, nechť kontaktují telefonicky paní Šimečkovou na čísle 604 422 544.