Author Archive

Soutěž v anglickém jazyce

Written by Kamil Ryška on 10.3.2021. Posted in Aktuality ZŠ

25. února 2021 se uskutečnila ON-LINE ANGLICKÁ SOUTĚŽ pro žáky 2. stupně. Nejlépe si vedli sedmáci, když Marie Heczková skončila na krásném 5. místě a Samuel Wojnar se stal celkovým vítězem!!! Gratulujeme 🙂

Provoz

Written by Kamil Ryška on 27.2.2021. Posted in Aktuality MŠ

Distanční výuka

Written by Kamil Ryška on 27.2.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Dodatek ke školnímu řádu

Written by Kamil Ryška on 19.2.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Aktualizovaný dodatek ke školnímu řádu týkající se distanční výuky naleznete ZDE.

Třídnické hodiny pro 2. stupeň

Written by Kamil Ryška on 11.2.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Ve 2. pololetí se v době distanční výuky uskuteční třídnické hodiny, které budou probíhat podle ROZVRHU a podle potřeb jednotlivých třídních učitelů a žáků. Smyslem třídnických hodin je vytvořit nejen prostor pro řešení problémů, které mohou nastat během distanční výuky, ale také vytvořit prostor pro předcházení problémů (dát žákům možnost se vyjádřit, diskutovat, umět naslouchat, uznat své pochybení).

Rekonstrukce

Written by Kamil Ryška on 10.2.2021. Posted in Aktuality MŠ

Vážení rodiče, z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení bude MŠ v pátek 26. února 2021 UZAVŘENA.

9. ročník

Written by Kamil Ryška on 28.1.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Od 1. února se do školy nevracejí žáci 9. ročníků (pokračuje distanční výuka), proto v pondělí 1. 2. v 10.00 mají žáci 9. třídy povinnou on-line hodinu s p. Brukovou ohledně informací k přihláškám na střední školu.

Informace k přijímacímu řízení

Written by Kamil Ryška on 25.1.2021. Posted in Aktuality ZŠ

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, to znamená, že se budou konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou daných termínech.

V případě čtyřletých oborů s maturitou bude mít každý ředitel střední školy možnost rozhodnout, zda uplatní jednotnou přijímací zkoušku ve dvou určených termínech, nebo ji nahradí školní přijímací zkouškou. O termínu konání přijímací zkoušky v tomto případě rozhodne ředitel střední školy. Ten také rozhodne o tom, zda v případě nedostatečného množství zaslaných přihlášek přijímací zkoušku zcela nezruší.

Stále platí, že vycházející žáci mohou podat na střední školy v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. To platí i pro žáky pátých a sedmých ročníků hlásících se na víceletá gymnázia. V obou případech musí učinit do 1. března 2021.

Přihlášky vyplní škola podle dodaných informací žáka.

Každý žák si pak po zkontrolování údajů pošle přihlášky sám.

Informace k vyplnění přihlášek – příští týden buď s žáky osobně ve škole, nebo na webových stránkách naší školy.

Aktualizované informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce 2020/2021 – viz tyto dokumenty: Harmonogram přijímacího řízení + Informace k přijímacímu řízení.

Ukončení 1. pololetí

Written by Kamil Ryška on 25.1.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Vyučování v 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Žáci 1. a 2. třídy obdrží výpis vysvědčení ve čtvrtek ve třídě.

Žáci, kteří se v současné době vzdělávají distančně, obdrží výpis vysvědčení po návratu do školy (v prezenční výuce). Známky za 1. pololetí najdete rovněž v elektronické žákovské knížce.

V pátek 29. 1. 2021 budou pololetní prázdniny.

Pravidla hodnocení distanční výuky

Written by Kamil Ryška on 21.1.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků během distanční výuky naleznete ZDE.

Také prosíme rodiče, aby pravidelně kontrolovali svým dětem elektronickou žákovskou knížku (podepsání známek, kontrola zpráv).