Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do MŠ Nýdek pro šk. rok 2020/2021

Written by Kamil Ryška on 3.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst.2:

Přijaté děti (registrační čísla):  
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Nepřijaté děti: (registrační čísla)
4, 6, 7, 12, 13.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Mgr. Libor Svider