Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole

Written by Kamil Ryška on 16.3.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Zákonní zástupci žáků 9. třídy si zápisový lístek mohou vyzvednout osobně ve škole. Vyzvednutí musí být potvrzeno podpisem zákonného zástupce.