Slavnostní zakončení školního roku

Written by Kamil Ryška on 27.6.2014. Posted in Aktuality ZŠ

Dnes jsme za přítomnosti pana starosty Jana Konečného slavnostně zakončili školní rok 2013/2014. Žáci, kteří během tohoto roku měli na vysvědčení samé jedničky, obdrželi z jeho rukou Pamětní list za výborný prospěch, žáci z 1. stupně také drobný dárek a žáci z 2. stupně pamětní medaili. Také byli odměněni žáci, kteří v letošním roce přepsali historické tabulky nejlepších sportovních výkonů . Na závěr se s námi rozloučili žáci 9. třídy, kterým přejeme hodně štěstí a zdaru na středních školách!