Školní jídelna

Written by Kamil Ryška on 5.4.2013. Posted in Školní jídelna

VÁŽENÍ  RODIČE,

PROTOŽE V POSLEDNÍ DOBĚ PŘICHÁZÍTE STÁLE POZDĚJI PLATIT ZA STRAVNÉ DO NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY, CHTĚLA BYCH VÁS ZNOVU SEZNÁMIT S PRŮBĚHEM VÝBĚRU PENĚZ ZA STRAVNÉ DÍTĚTE VE ŠKOLE, ČI V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

NEHLEDĚ NA TO, ŽE BY MĚLO MÍT DÍTĚ ZAPLACENY OBĚDY DO PRVNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE, TOLERANCE ZAPLACENÍ JE DALŠÍ TŘI DNY V NOVÉM MĚSÍCI.

PLATÍ SE TEDY:  MĚSÍC DOPŘEDU. TŘI POSLEDNÍ DNY STARÉHO MĚSÍCE A TŘI DNY V NOVÉM MĚSÍCI. COŽ JE CELKEM ŠEST PRACOVNÍCH DNŮ.

VÝBĚR PROBÍHÁ OD 7:00  DO  11:15hod.

JELIKOŽ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY POTÉ PŘECHÁZÍ K VÝDEJI DO KUCHYNĚ, DODRŽUJTE PROSÍM TENTO ČAS.

DÁLE BYCH CHTĚLA UPOZORNIT NA NOŠENÍ ČIPŮ KE KAŽDÉMU OBĚDU. ČIP JE VLASTNĚ DOKLAD O ZAPLACENÍ OBĚDŮ. DĚTI JEJ VELMI ČASTO NEMAJÍ. PROTOŽE NEMÁ ČIP, NEMĚL BY DOSTAT OBĚD. JELIKOŽ LZE ODČIPOVAT MECHANICKY A PANÍ KUCHAŘKY DĚTI ZNAJÍ, V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ K TOMU NEDOCHÁZÍ. NEZNAMENÁ TO ALE, ŽE ČIP NEMUSÍ MÍT. ŠKOLNÍ JÍDELNA JEJ POTŘEBUJE JAKO DOKLAD O ODBĚRU STRAVY A MŮŽE BÝT ZA TOTO POKUTOVÁNA. PROSÍM PROTO, ABYSTE NA TO DOHLÉDLI. STEJNĚ JAKO MUSÍ MÍT ÚKOL, MUSÍ MÍT DO ŠKOLY PŘIPRAVENÝ I ČIP NA OBĚD. POKUD BY TOTO POKRAČOVALO, MUSELI BYCHOM OPRAVDU PŘISTOUPIT K TOMU, ŽE DÍTĚ, KTERÉ NEMÁ ČIP A NENAHLÁSÍ TO DO OSMI HODIN VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY  OBĚD PROSTĚ NEDOSTANE.

POKUD MÁTE NĚJAKÉ PŘIPOMÍNKY, OTÁZKY NEBO NÁVRHY, OBRAŤTE SE NA VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

DĚKUJI

VED. ŠKOLNÍ JÍDELNY

 


 

S platností od 1. ledna 2013 bude zaveden v naší školní jídelně bezhotovostní styk. Bližší informace získáte v sekci Základní škola – Dokumenty – Jídelna.

 

 


 

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, protože se v poslední době často stává, že přicházíte stále později platit za stravné do naší školní jídelny, chtěla bych Vás znovu upozornit na způsob placení za stravné žáků ve škole a děti v mateřské škole.

Stravné na běžný měsíc by mělo být zaplaceno do 1.dne následujícího měsíce s tolerancí 3 dny. Platit tedy lze poslední tři dny běžícího měsíce a tři dny v následujícím měsíci v pracovní dny v době od 7 ho 11.15 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Dále chci rodiče žáků základní školy upozornit na skutečnost , že každý strávník je povinen se při odběru stravy prokázat svým čipem, který je dokladem o zaplacení stravného.
Pokud tedy žák nebude mít čip  u sebe při odběru jídla, nebude mu oběd vydán. Výdej je monitorován přes počítač a jeho nepoužití je porušením směrnice o odběru stravy.

Pokud máte nějaké otázky, přání či stížnosti, obraťte se na vedoucí školní jídelny.

Děkuji
Jiřina  Lisztwanová, vedoucí školní jídelny

——————————————————————————
Od září 2009 se v naší školní jídelně vaří zcela nově. Školní kuchyně byla vybavena novými spotřebiči a především konvektomatem, který umožňuje vařit, péct a připravovat všechny pokrmy na páře.Ty jsou pak nejen zdravější, ale především chutnější.

O tom se koneckonců mohou všichni zájemci přesvědčit, stačí se přihlásit u vedoucí školní jídelny a chodit do školní jídelny pravidelně na obědy.

Trackback from your site.