Rotační výuka na 1. stupni od 12. dubna 2021

Written by Kamil Ryška on 7.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Rotační výuka na 1. stupni ZŠ bude probíhat následovně:

týden od 12. do 16. dubna 2021

  • žáci 1., 3. a 5. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu
  • žáci 2. a 4. třídy – distanční výuka

týden od 19. do 23. dubna 2021

  • žáci 1., 3. a 5. třídy – distanční výuka
  • žáci 2. a 4. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu

další týdny v pravidelných rotacích

Testování pomocí antigenních testů bude probíhat pravidelně každé pondělí a čtvrtek a je POVINNÉ (podrobnější informace o průběhu testování naleznete na stránkách tříd).

Školní družina bude zajištěna pro žáky 1. a 2. tříd. Zájemci o ranní družinu dorazí nejpozději do 7.00.

Během prezenční výuky se žáci normálně stravují ve školní jídelně. Během distanční výuky mají žáci nárok na oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosičů v době od 12.30 do 13.00 – v tomto případě je potřeba odběr přihlásit u vedoucí ŠJ.