Poděkování

Written by Kamil Ryška on 3.11.2015. Posted in Aktuality ZŠ

V průběhu měsíce srpna a září bylo před školou vybudováno dlážděné pódium, které nahradí staré a již nefunkční pódium dřevěné. Celá tato   akce byla financována z prostředků Sdružení rodičů a to přes 75 tis. Kč. Obec Nýdek  přispěla částkou ve výši 25 tis. Kč a p. Tomáš Heczko provedl zcela zdarma terénní  úpravy, za což jsme velice vděčni. Nemalou měrou se na akci podíleli  i  rodiče, a to  při organizaci a terénních  úpravách.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala  všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárné realizaci této taneční plochy.

                                                                       Eva Dadáková, předseda Sdružení rodičů  ZŠ Nýdek