Návštěva Německa

Written by Kamil Ryška on 12.1.2015. Posted in Aktuality ZŠ

V neděli odpoledne 30. listopadu 2014 se naše žákyně  Magda Raszková, Anička Kraviecová, Markéta Franková, Markéta Konderlová a Nikola Hudziecková  spolu s učitelkami Olgou Caputovou a Evou Ferfeckou vydaly v rámci projektu do Německa.

V pondělí 1. prosince jsme se přivítaly s ostatními účastníky z Norska, Švédska, Maďarska ve škole Holderbergschule v německém Dillenburgu. Všichni společně jsme si prohlédli školu, odborné učebny, měli jsme možnost se zúčastnit i jejich vyučovacích hodin. V tělocvičně pro nás byla připravena hodina žonglování. Týmy z každé země prezentovaly svou vlast, kraj i školu. Adventní doba předznamenala i program, takže týmy předvedly a zazpívaly tradiční vánoční písně a koledy, smíšené týmy pak pekly cukroví, hrály různé hry. Vánoční atmosféra na nás dýchla při prohlídce Frankfurtu nad Mohanem, Kolína nad Rýnem, Marburgu a Herbornu s typickou hesenskou architekturou, kde jme měli možnost navštívit vánoční trhy. Velký dojem na nás udělal i krásně vyzdobený a osvětlený večerní Frankfurt.

V rámci programu jsme se měli možnost setkat i s rodinami ubytovaných žákyň, a to na grilování ve škole a na závěrečné večeři v restauraci.

Domů jsme se vrátily v sobotu 6. prosince 2014 plné dojmů z nových přátelství a zajímavých zkušeností a zážitků.

Mgr. Eva Ferfecká