Muzeální pohádkové léto

Written by Kamil Ryška on 26.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

V pátek 14. června navštívili žáci 1.-3. třídy „Muzeální pohádkové léto“ v Muzeu Třineckých železáren v Třinci. Tato akce nabídla pestrý program, od historického šermu a tance – ostravská skupina Rytíři Svatého Grálu, přes hudební a divadelní představení – Princezna s dlouhým nosem a Sindibádova dobrodružství Divadla Koráb z Brna, jízdy na koních až po ukázky řemesel – kovářství, košíkářství, hrnčířství, perníkářství, drátenictví, tkalcování a mnohé další.