Celodenní výstražná stávka

Written by Kamil Ryška on 20.11.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

chtěli bychom Vás informovat, že všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nýdek se dne 27. 11. 2023 zúčastní celodenní výstražné stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola i školka budou pro žáky i předškoláky celý den uzavřeny, pokud se na politických jednáních nepodaří najít takové řešení, které by stávku zažehnalo.

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí Vám může zkomplikovat každodenní chod Vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v našem školství je velmi vážná. Tato stávka je za zachování současných podmínek ve vzdělávání, za kvalitu vzdělávání Vašich dětí.

Znepokojující jsou operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání:

  • rušení míst nepedagogických pracovníků zabezpečujících chod školy a také snížení jejich mzdových prostředků/platů
  • snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky
  • snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax) – např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní pro vzdělávání
  • neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“, „školní speciální pedagog“ a „vychovatel“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické
  • zrušení odkladů povinné školní docházky
  • snižování počtů asistentů pedagoga
  • neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy – správní zaměstnance), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu)

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Děkujeme za pochopení.

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nýdek

Pokud chcete podpořit petici za kvalitní vzdělávání, můžete podepsat: https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi?fbclid=IwAR2vQDjQW9Ynn6S0bmRcCcx7xPzz-GvPBsNcmgHvr2c-J0MSEmhGnzbAO0E