Beskydský azimut mládeže 2013

Written by Kamil Ryška on 4.10.2013. Posted in Aktuality ZŠ

Ve středu 25. září se v třineckém lesoparku konal již 38. ročník Beskydského azimutu mládeže. Zúčastnilo se jej přes 1500 žáků 1.-5. tříd z Třince a okolí. Největší gratulace patří Marku Bialožitovi z 5. třídy, který ve své kategorii zvítězil a také Zuzce Czyžové ze 3. třídy, která doběhla na krásném 7. místě. Výsledky ostatních naleznete ZDE.

Kroužek keramiky

Written by Kamil Ryška on 30.9.2013. Posted in Aktuality ZŠ

Již sedmým rokem funguje na naší škole keramický kroužek pod vedením paní učitelky Ferfecké. Za tuto dobu děti vytvořily spoustu úžasných výrobků – některé z nich si můžete prohlédnout ZDE.

keramika

Atletika a florbal

Written by Kamil Ryška on 20.9.2013. Posted in Aktuality ZŠ

Od pondělí 23. září začínají fungovat kroužky atletiky a florbalu pod vedením paní učitelky Španihelové. Pro velký zájem budou žáci rozděleni do následujících skupin.

Florbal  

1. skupina – 1. – 5. třída                                                       každé pondělí 14.25 – 15.10

2. skupina – 6.  -9. třída                                                        každý čtvrtek 14.25 – 15.10

Atletika

1. skupina – 1. – 2. třída + děvčata z 3. třídy                     každý pátek 11.50 – 12.35

2. skupina – chlapci z 3. třídy + 4 .- 5. třída                       každý pátek 12.45 – 13.30

Florbal                    atletika

Nový projekt Comenius

Written by Kamil Ryška on 29.8.2013. Posted in Aktuality ZŠ

EAC_Logo

V letošním roce se nám podařilo získat grant na mezinárodní projekt „Mens sana in corpore sano“ (Ve zdravém těle zdravý duch). Spolu s námi jsou do projektu zapojeny základní školy z osmi zemí Evropy: Švédsko, Dánsko, Norsko, Německo, Maďarsko, Španělsko, Turecko a Francie.

Součástí projektu jsou i výměnné pobyty pro žáky naší školy, během nichž se děti budou mít možnost procvičit v angličtině, poznat nové kamarády a společně tvořit a pracovat na daném tématu. Odkaz na oficiální stránky naleznete ZDE.

Slavnostní ukončení školního roku 2012/2013

Written by Kamil Ryška on 28.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

Dnes jsme za přítomnosti pana starosty Jana Konečného slavnostně zakončili školní rok 2012/2013. Žáci, kteří během tohoto roku měli na vysvědčení samé jedničky, obdrželi z jeho rukou Pamětní list za výborný prospěch, žáci z 1. stupně také drobný dárek a žáci z 2. stupně pamětní medaili. Také byli odměněni nejlepší žáci za atletický čtyřboj „Nýdecké tretra“, který se konal včera. Soutěžili mezi sebou ve čtyřech disciplínách, a to sprintu, skoku z místa, hodu medicinbalem a člunkovém běhu. Na závěr se s námi rozloučili žáci 9. třídy, kterým přejeme hodně štěstí a zdaru na středních školách!

Pasování na čtenáře

Written by Kamil Ryška on 26.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

Ve čtvrtek 20.června  proběhlo i za přítomnosti rodičů tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčci nejprve předvedli své divadelní vystoupení O kočičce, která zapomněla mňoukat. Pak plnili různé úkoly a nakonec každý z nich četl úryvek z pohádky Tři přání. Všichni to zvládli na jedničku s hvězdičkou a nic nebránilo slavnostnímu pasování. Za zvuku fanfár přivítali Písmenkového krále, který přednesl slavnostní Slib rytíře čtení. Poté složili slib prvňáčci a Písmenkový král je poklepáním mečem na rameno pasoval na čtenáře. Ale to nebylo všechno. Děti dostaly pamětní list, řád čtenáře a samozřejmě dárek v podobě knihy. Tento den se prvňáčkům i rodičům moc líbil, za což děkují paním knihovnicím z Třince a také Písmenkovému králi, který vážil tak dalekou cestu ze svého království 🙂

Muzeální pohádkové léto

Written by Kamil Ryška on 26.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

V pátek 14. června navštívili žáci 1.-3. třídy „Muzeální pohádkové léto“ v Muzeu Třineckých železáren v Třinci. Tato akce nabídla pestrý program, od historického šermu a tance – ostravská skupina Rytíři Svatého Grálu, přes hudební a divadelní představení – Princezna s dlouhým nosem a Sindibádova dobrodružství Divadla Koráb z Brna, jízdy na koních až po ukázky řemesel – kovářství, košíkářství, hrnčířství, perníkářství, drátenictví, tkalcování a mnohé další.

Kroužek atletiky a florbalu

Written by Kamil Ryška on 25.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

V pátek byly ukončeny kroužky atletiky a florbalu. Děti za jejich celoroční snahu byly odměněny, jako správní sportovci, medailemi a drobnými upomínkovými předměty.

Atletický trojboj

Written by Kamil Ryška on 21.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

Ve středu 19. června se v Třinci konalo okresní kolo atletického trojboje pro žáky 1. stupně. Celkem se jej zúčastnilo 10 základních škol z třinecka a naše škola vyslala z každé třídy nejzdatnějšího chlapce a dívku. Soutěžilo se v hodu míčkem, skoku do dálky a běhu na 50 metrů. Z našich se nejlépe umístila Nikol Mrázová z 5. třídy, která obsadila ve své kategorii 3. místo. Mezi chlapci byl nejlepší Lukáš Dadak z 5.tř. (4.místo) a Daniel Dvořák z 2.tř. (5.místo). Gratulujeme!

Atletický pohár 5. tříd

Written by Kamil Ryška on 17.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

V úterý 11. 6. 2013 vyrazili dva chlapci a jedna dívka z páté třídy na třinecký  stadion.  Konal se zde Atletický pohár 5. tříd. Počasí dětem nepřálo. Pořadatelé se však snažili pobyt dětí na dešti  minimalizovat na nejkratší možnou dobu.  Nakonec jsme do Nýdku přivezli 3 stříbrné medaile. Nejlépe si vedl Lukáš DADAK 2. místo v běhu na 50m a ve skoku do dálky a 5. místo v hodu míčkem. Ondřej DORDA byl na 2. místě v běhu na 800m, na 4.místě v překážkové dráze a na 13. v hodu míčkem. Nikol MRÁZOVÁ byla na 4. místě ve skoku do dálky a v běhu na 50m a na 6. místě v běhu na 600m.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA