Zakončení školního roku

Written by Kamil Ryška on 22.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pátek 26. června 2020 v 8.00 hod. Všichni zúčastnění musí mít roušku. Žáci, kteří se neúčastnili školní výuky a pro vysvědčení přijdou, musí si s sebou přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do MŠ Nýdek pro šk. rok 2020/2021

Written by Kamil Ryška on 3.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst.2:

Přijaté děti (registrační čísla):  
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Nepřijaté děti: (registrační čísla)
4, 6, 7, 12, 13.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Mgr. Libor Svider

Konec školního roku

Written by Kamil Ryška on 2.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Slavnostní zakončení školního roku se uskuteční v pátek 26. června v 8.00 hod.

Nabídka letních táborů DDM Bystřice

Written by Kamil Ryška on 2.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o tom, že v Domě dětí a mládeže v Bystřici máme stále volná místa na příměstské tábory, na které můžete své děti přihlásit.
S dětmi, které jsou přihlášené, samozřejmě stále počítáme.
Navštivte webové stránky www.ddmbystrice.cz, kde najdete kompletní nabídku táborů, přihlášky a podrobnější informace.

Výtvarná činnost šesťáků

Written by Kamil Ryška on 1.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

V době, kdy byla pro naše žáky škola uzavřená, se někteří z nich věnovali i výtvarné činnosti – nejen že si na chvíli odpočinuli od práce na počítači, ale také rozvíjeli svou fantazii a tvořivost. V jedné z aktivit měly děti za úkol pořídit několik zajímavých snímků. Poté každý „fotograf“ vybral své 3 nejhezčí fotografie a jednu z nich (nebo všechny tři) „výtvarně“ zpracoval libovolnou technikou. Výsledné práce šesťáků (fotografie + velmi pozoruhodná a originální dílka – malby, kresby, koláže, fotomontáže, či jiné úpravy fotek pomocí počítačových programů) předkládám ke zhlédnutí ZDE.

Mgr. Kateřina Bruková