Zápis do MŠ

Written by Kamil Ryška on 8.4.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

zápisy dětí k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021 se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Žádost o přijetí je možné doručit do školy:

a) datovou schránkou – ra4k2h7

b) e-mailem s elektronickým podpisem

c) doporučeným dopisem

d) osobně do mateřské školy – po telefonické dohodě (736 626 738, 604 567 113), od pondělí 4.5. do středy 6.5.2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy (www.msnydek.cz, www.zsnydek.cz) nebo vyzvednout ve škole.

Formuláře: Žádost o přijetí do MŠ, Čestné prohlášení, Evidenční list MŠ

Přílohy:

– kopie rodného listu dítěte

– prohlášení, že je dítě řádně očkované

– kopie očkovacího průkazu

Přílohy o řádném očkování se netýkají dětí, které k 31.8. dovrší věku 5 let a 1.9.2020 zahájí povinnou školní docházku.

Termín doručení vyplněných formulářů škole: 2.5.2020 – 16.5.2020

Doufáme, že nám to současná nelehká situace časem dovolí a my budeme moci uskutečnit i motivační část zápisů – seznámení dítěte a rodičů s mateřskou školou spojenou s návštěvou a prohlídkou školy.