Třídnické hodiny pro 2. stupeň

Written by Kamil Ryška on 11.2.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Ve 2. pololetí se v době distanční výuky uskuteční třídnické hodiny, které budou probíhat podle ROZVRHU a podle potřeb jednotlivých třídních učitelů a žáků. Smyslem třídnických hodin je vytvořit nejen prostor pro řešení problémů, které mohou nastat během distanční výuky, ale také vytvořit prostor pro předcházení problémů (dát žákům možnost se vyjádřit, diskutovat, umět naslouchat, uznat své pochybení).