Slavnostní ukončení školního roku 2012/2013

Written by Kamil Ryška on 28.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

Dnes jsme za přítomnosti pana starosty Jana Konečného slavnostně zakončili školní rok 2012/2013. Žáci, kteří během tohoto roku měli na vysvědčení samé jedničky, obdrželi z jeho rukou Pamětní list za výborný prospěch, žáci z 1. stupně také drobný dárek a žáci z 2. stupně pamětní medaili. Také byli odměněni nejlepší žáci za atletický čtyřboj „Nýdecké tretra“, který se konal včera. Soutěžili mezi sebou ve čtyřech disciplínách, a to sprintu, skoku z místa, hodu medicinbalem a člunkovém běhu. Na závěr se s námi rozloučili žáci 9. třídy, kterým přejeme hodně štěstí a zdaru na středních školách!