Přístavba

 

STŘEŠNÍ NÁSTAVBA ZŠ A MŠ NÝDEK PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 

V současné době probíhá realizace projektu „Střešní nástavba MŠ a ZŠ Nýdek pro volnočasové aktivity“, na který získala obec Nýdek dotaci ve výši téměř 9 mil. Kč. Projekt řeší nástavbu 2. patra nad jídelnou, kuchyní, dílnou a spojovacím krčkem k tělocvičně, kde vzniknou prostory pro PC pracovnu, keramickou dílnu, pracovnu dovedné ruce a hernu. V rámci projektu bude dále zčásti dovybavena školní kuchyně, která v současné době téměř neodpovídá hygienickým normám. Realizací projektu dojde k vybudování a modernizaci vybavení pro zájmovou činnost dětí, což přispěje k podpoře aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. Projekt zpracovala pro obec Nýdek agentura HRAT, s. r. o. Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 8.874.940,– Kč, finančním spoluúčast obce činí 719.599,– Kč, neuznatelné náklady – 302.587,– Kč. Stavba bude dokončena a zkolaudována do 31. 8. 2009, kdy bude rovněž podána závěrečná monitorovací zpráva včetně žádosti o platbu.

V současné době je stavba již zkolaudována a plně se využívá.

A zde si máte možnost prohlédnout postup výstavby. . .