Erasmus +

Odkaz na stránky projektu ZDE.

Projektový den

Včera jsme s žáky druhého stupně zorganizovali „Projektový den“.

       Na začátku nám tým dětí, které v prosinci navštívily partnerskou školu v Německu, představily své prezentace o rodině a naší zemi. Protože mluvili anglicky, byla to výzva pro ostatní snažit se jim rozumět a reagovat. Následovala ukázka fotografií a zážitků ze společného týdně, kde kromě nás byli i žáci z Dánska a Španělska.
        Ve druhé části programu jsme se  pod vedením češtinářky p. uč. Brukové zaměřili na slavný román Karla Čapka Válka s mloky. Naším úkolem bylo zpracovat toto dílo do traileru, který bude představen partnerským školám. Děti toto téma zpracovaly výtvarně i dramaticky.
Sami posuďte, jak se nám to povedlo při zhlédnutí přiložené prezentace.

Mgr. Vlasta Khabibullin

Let´s read again

Letos se nám podařilo získat grant na další projekt sponzorovaný z fondů EU Erasmus + “ Pojďme spolu číst“.

Našimi partnery jsou školy z Německa, Dánska, Maďarska a Španělska a tématem je čtenářská gramotnost. Během dvouletého projektu budeme chtít děti nadchnout pro čtení, pomoct jim lépe pracovat s textem a naučit se mu rozumět.  V rámci projektu budou mít děti možnost vycestovat do partnerských škol i hostit jednotlivé skupiny žáků u nás. Ze zkušeností víme, že tyto výměnné pobyty byly úžasným přínosem nejen kvůli angličtině, ale děti poznaly novou kulturu, jiné zvyky a životní styl, získaly nové kamarády a rozšířily svůj pohled na život.
Moc se těšíme na všechno to nové, co nám projekt přinese. Držte nám palce 🙂

Comenius

Návštěva Norska

Od 19. do 26. dubna 2015 jsem měla možnost vycestovat se svými kamarády (Karin Siwou, Zuzannou Pietroszovou a Ondřejem Dordou) do Norska, do krásné vesnice Fonnes.

Cestování bylo velmi náročné, ale stálo to za to. Byli jsme na spoustě zajímavých míst. Pluli jsme na lodi mezi fjordy. Navštívili jsme rybářskou farmu. Absolvovali jsme výstup na horu, která byla skoro vyšší než Čantoryje a měla krásný výhled. Vyzkoušeli jsme nová jídla a poznali nové zvyky.  Jejich rodiny byly velmi milé a přívětivé.

Chtěli bychom také poděkovat panu řediteli Svidrovi a panu Ryškovi za podporu a za to, že to s námi zvládli.

Věra Czyžová, žákyně 8. třídy

Návštěva Španělska

Na začátku února, ve dnech 2.2. – 6.2.2015, jsme my žákyně 7. a 8. třídy (Adéla Wrzecionková, Barbora Marsínová, Gabriela Šišková a Michaela Bielanová) vycestovaly v rámci projektu Comenius do Španělska – Barcelony.  Vycestovat do jiné země, poznat nové kamarády, kulturu a také jejich tradiční jídla byla velmi dobrá zkušenost. Barcelona je neskutečně nádherné město s milými obyvateli, kteří jsou hodně starostliví. Naše rodiny byly štědré, hodné a s angličtinou jsme neměly ani nejmenší problém. Chtěly bychom poděkovat za všechno paní uč. Khabibullin, která naši školu dostala do toho projektu, a taky paní uč. Kokotkové za to, že to s námi vydržela. Barcelonu a celou cestu jsme si užily na 100%.

Adéla Wrzecionková, 7.třída

Návštěva Německa

V neděli odpoledne 30. listopadu 2014 se naše žákyně  Magda Raszková, Anička Kraviecová, Markéta Franková, Markéta Konderlová a Nikola Hudziecková  spolu s učitelkami Olgou Caputovou a Evou Ferfeckou vydaly v rámci projektu do Německa.

V pondělí 1. prosince jsme se přivítaly s ostatními účastníky z Norska, Švédska, Maďarska ve škole Holderbergschule v německém Dillenburgu. Všichni společně jsme si prohlédli školu, odborné učebny, měli jsme možnost se zúčastnit i jejich vyučovacích hodin. V tělocvičně pro nás byla připravena hodina žonglování. Týmy z každé země prezentovaly svou vlast, kraj i školu. Adventní doba předznamenala i program, takže týmy předvedly a zazpívaly tradiční vánoční písně a koledy, smíšené týmy pak pekly cukroví, hrály různé hry. Vánoční atmosféra na nás dýchla při prohlídce Frankfurtu nad Mohanem, Kolína nad Rýnem, Marburgu a Herbornu s typickou hesenskou architekturou, kde jme měli možnost navštívit vánoční trhy. Velký dojem na nás udělal i krásně vyzdobený a osvětlený večerní Frankfurt.

V rámci programu jsme se měli možnost setkat i s rodinami ubytovaných žákyň, a to na grilování ve škole a na závěrečné večeři v restauraci.

Domů jsme se vrátily v sobotu 6. prosince 2014 plné dojmů z nových přátelství a zajímavých zkušeností a zážitků.

Mgr. Eva Ferfecká

Comenius v Nýdku

Ve dnech 20. – 24. října naše škola přivítala hosty z partnerských škol, které jsou také zapojeny do projektu „Ve zdravém těle zdravý duch“.  Tentokrát nás navštívili žáci a jejich učitelé z Norska, Dánska a Španělska.

Po slavnostním zahájení a přivítání hostů chlebem a solí jim žáci naší školy zahráli a zatančili v nádherných národních krojích „Kalamajka“.  Následoval výšlap na Čantoryji, odkud měli z rozhledny možnost vidět celé okolí. Hosté byli uchváceni nádherným výhledem a tím, jak je každá země jiná a originální. Odpoledne jsme ve skupinách hovořili o šikaně a prevenci.  Děti také připravily krátkou scénku na toto téma. Další dny se hosté zapojili do vyučovacího procesu.  Kromě hodiny hudby a keramiky, kterých se zúčastnili, nám také představili své země, města a školy.  Protože pracovním jazykem byla angličtina, tak to tady celý týden vypadalo, jako bychom byli v Anglii. Dokonce i prvňáci a druháci nás zdravili pozdravem „Hello!“ Během „Comenius olympijských her“, kde smíšené týmy soutěžily nejen ve sportovních disciplínách, ale také v logickém myšlení, zdravovědě, poznání přírody a všeobecných znalostech, si děti užily spoustu legrace.Navzdory nepříznivému počasí jsme si to všichni moc užili a věříme, že i pro hosty to byl nezapomenutelný týden.

Jsme nadšení, že díky tomuto projektu se děti mohou zdokonalit v angličtině, poznat jiné země, navázat kontakty s novými kamarády a s dalšími zeměmi, udělat něco pro to, aby byl „ Ve zdravém těle zdravý duch“.

Vlasta Khabibullin

Návštěva Dánska

Na začátku dubna jsme my žáci 8. tř. (Ester, Ondra, Natalie, Jakub) v rámci projektu Comenius vycestovali do Dánska. Pro nás to byla velmi dobrá zkušenost, poznali jsme jinou zemi, jinou kulturu a spoustu skvělých lidí. Počasí bylo chladnější a větrnější, ale nám to nevadiloJ. Navštívili jsme také hlavní město Kodaň, které bylo velmi zajímavé.  „Výlet“ jsme si užili a budeme na něho dlouho vzpomínat. Moc děkujeme paní učitelce Khabibullin, že zařídila to, že jsme mohli vycestovat. Také děkujeme paní učitelce Kufové, že to s námi vydržela.

Návštěva Maďarska

My, Silvie, Aneta, Sabina a David, jsme se na konci března v rámci projektu Comenius vydali do Maďarska, přesněji řečeno do hlavního města – Budapešti. Byli jsme tam pět dnů a „výlet“ se nám opravdu líbil. Viděli jsme spoustu nádherných a zajímavých památek, které nás velice zaujaly. Budapešť je velice krásné město s bohatou historií a jsme rádi, že jsme měli možnost ji navštívit. Lidé v Maďarsku byli velmi pohostinní, milí, a také program, který si pro nás připravili, byl zábavný a pestrý, takže jsme se vůbec nenudili. Rádi bychom poděkovali všem, co se podíleli na projektu a dali nám možnost vycestovat do této země 🙂

Comenius v Nýdku

Chci Vás opět informovat o pokračování projektu Comenius – V zdravém těle zdravý duch. Tentokrát nás v Nýdku ve dnech 17. až 21. března navštívili žáci a učitelé z Francie, Maďarska, Německa a Turecka. Připravili jsme pro ně pestrý a zajímavý program. Po úvodním seznámení formou hry a zpěvu pokračovali naši přátelé procházkou po naší obci. V dalších dnech poznali nejen krásy PustevenRadhoště a Kopřivnice, ale i naší hory Čantoryje – výšlap na ni byl zdařilý, počasí nádherné, rozhled vynikající. Žáci zapojení do projektu si také zasoutěžili v mezinárodních družstvech v úkolech znalostních a dovednostních.

Vyvrcholením celého projektu bylo setkání našich rodičů se zahraničními hosty v budově základní školy. Večer, v němž se střídaly prezentace jednotlivých zemí s tanci a písněmi, se všem líbil.

Za to, že se celá akce vydařila, bych chtěla poděkovat mnoha lidem: sponzorům (p. Lubojackému, firmě Bajusz), kuchařkám, také mým kolegům – učitelům, ale především všem rodičům, kteří ubytovali zahraniční děti a starali se o ně.

Mgr. Věra Jelínková

Návštěva Francie

V lednu jsme pokračovali v projektu Comenius – Mens sana in corpore sano návštěvou francouzského kantonu Joyeuse, nacházejícího se v regionu Rhone-Alpes. Vedoucí zájezdu Mgr. Vlasta Khabibullin byla skvělá, na čemž jsme se shodli my všichni ostatní – žáci 9. třídy Kristýna Arpášová, Dorota Hojdyszová, Marek Cieslar, Šimon Raszka, a já, Mgr. Věra Jelínková, která si po návratu z Francie zahrála na žurnalistku a zeptala se dětí na bezprostřední dojmy.

V čem jsi spatřoval/a cíl cesty?
K.: – Zdokonalit si angličtinu, poznat tradice, jídla… Francie, poznat nové kamarády.
D.: – Zdokonalit se v angličtině a poznat jiný kraj a zvyky.
M.: – Týdenní pobyt ve francouzské rodině.
Š.: – Zdokonalit angličtinu a podívat se na jejich přírodu.
 
Jak ses na cestu připravoval/a?
K.: – Opakováním základních slovíček, vět. Balením kufru. Připravováním jídla.
D.: – Já jsem se na cestu moc nepřipravovala, jenom jsem se naučila pár anglických frází.
M.: – Půjčil jsem si kufr od strejdy Bohouše, sbalil potřebné věci, iba trošku zopakoval anglinu.
Š.: – Nakoupil jsem hodně sladkostí a jídla, a pak jsem to napchal do kufru.
 
Byl/a jsi s pobytem spokojená/ý?
K.: – Ano, Francouzi byli velice hodní, štědří.
D.: – Byla jsem velmi spokojená. Lidé jsou tam velmi milí.
M.: – Velmi hodně spokojený, vrátil bych se tam.
Š.: – Měli hodně jídla a teplou vodu, takže jo.
 
Co tě překvapilo mile?
K.: – Asi nejvíc, že jsme se všichni skamarádili a rozuměli si.
D.: – Že jsem se dokázala domluvit a měla příjemnou rodinu.
M.: – Jak mě rodina přijala.
Š.: – Vzali nás na fotbal a měli dobré jídlo.
 
Zažil/a jsi něco nepříjemného?
K.: – Ano, turecké záchody ve škole.
D.: – To, že mi naši kluci pořád říkali Vlado! A turecké záchody.
M.: – Ne, všechno fajne!
Š.: – Na hřišti bylo hodně krtinců a bahna, jinak asi nic.
 
Souhlasíš s příslovím „všude dobře, doma nejlépe“?
K.: – Ano, ale občas je dobré někam vycestovat.
D.: – Ano, víc než kdy jindy.
M.: – Zlehka.
Š.: – Bylo tam strašně fajně, ale doma je to lepší, takže souhlasím.

A závěr? Ve Francii se nám všem líbilo, užili jsme spoustu legrace. Přidávám dvě „hlášky“ Doroty, které mě nejvíc rozesmály:

–          Hmmm, pod levým okem mám malou vrásku, musím se v letadle vyspat!

–          Už se těším domů na rožek se salámem!

 Návštěva Turecka

Ahoj, jsme žáci 9. třídy v Nýdku. Letos v listopadu jsme měli možnost vycestovat na jeden týden do Turecka v rámci mezinárodního projektu „Mens sana in corpore sano“ (Ve zdravém těle zdravý duch) a jsme za to velmi rádi. Poznali jsme jinou zemi, její kulturu, její zvyky a jazyk. Naučili jsme se dokonce i pár tureckých slovíček.

Všechno to začalo v neděli večer v Bystřici na nádraží. Jenom jsme vyjeli a už byl trapas, když jsme omylem zmáčkli tlačítko SOS. Po vyřešení problému jsme vytáhli své svačinky – křidélka, řízečky, toastíky a samozřejmě milion sladkostí. Z Bohumína jsme se potřebovali přesunout na letiště do Vídně. Ve dvě hodiny ráno jsme tedy vyjížděli  autobusem, který byl naprosto úžasný. Dívali jsme se na filmy, poslouchali muziku atd. Na letišti ve Vídni byl jeden velký zmatek, ale nakonec jsme našli správný „gate“ a usedli do správného letadla. Nejdřív jsme letěli do Istanbulu a pak do Ankary. V Ankaře už nás na letišti čekali naši hostitelé. Nejprv nás zavezli do školy. Zde jsme společně byli přivítaní v ředitelně a také jsme si prohlédli celou školu. Poté  se nás ujali naši hostitelé a zavezli si nás do svých rodin. Všichni Turci byli přátelští a pořád s námi chtěli mluvit.

Asi nejlepší den z celého týdne byla pro nás středa, kdy jsme jeli na výlet do Cappadocie. Přestože cesta do Cappadocie byla strašně dlouhá, samotné město bylo nádherné a je až neuvěřitelné, že něco takového na světě skutečně je. Ve čtvrtek jsme obdivovali historické jádro hlavního města. Navštívili jsme mimo jiné Atatürkovo mauzoleum a také loutkové divadlo, kde jsme shlédli část obřadu, kdy odchází nevěsta z domu a barví se jí část dlaně henou, aby jí to připomínalo její domov. Naopak se nám vůbec nelíbil katastrofální smog nad městem a taky turecké záchody (no, jako někde v lese). V pátek jsme se se všemi rozloučili. Před odjezdem jsme ještě v Ankaře stihli nakupovat ve velkém nákupním centru. Naše zpáteční cesta byla velmi únavná a vyčerpávající, celou noc jsme totiž prožili na letišti. Celý týdenní pobyt v Turecku jsme si neskutečně užili, ale i tak jsme se těšili zase domů.

Barča, Kája, Dominik a Robert