Příspěvek SR

Written by Kamil Ryška on 24.11.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

prosíme Vás o zaplacení schváleného členského příspěvku Sdružení rodičů při Základní škole v Nýdku na školní rok 2021/2022 ve výši 200 Kč na rodinu. Zaplatit můžete buď převodem na účet školy 3047963/0300 nebo hotově pí. ekonomce Šimečkové do pátku 10. prosince 2021.