Poděkování rodičům

Written by Kamil Ryška on 19.6.2015. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

dovolte, abych jménem Sdružení rodičů Vám všem poděkovala za finanční dary, dárky do tomboly, pomoc při přípravě a úklidu areálu, ale také upečení skvělých zákusků a koláčů na letošní Radovánky 2015. Velice si vážíme Vašeho zájmu a aktivního přístupu.

Zároveň bych Vás chtěla informovat o akcích, které byly v letošním školním roce 2014/2015 financovány z peněz Sdružení rodičů:

  1. Příspěvek na plavání 18.240,- Kč
  2. Doprava – lyžařský výcvik 10.000,- Kč
  3. Doprava – plavání 3.810,- Kč
  4. Zakoupení venkovního ping-pongového stolu 18.586,- Kč
  5. Příspěvky na kulturní a sportovní akce 17.000,- Kč
  6. Zmrzlina – Den dětí 2.100,- Kč
  7. Příspěvek 200,- Kč/dítě na školní výlet 28.600,- Kč
  8. Odměny za vysvědčení 3.610,- Kč

S pozdravem Eva Dadáková (předsedkyně Sdružení rodičů Nýdek)