Po stopách železné rudy

Written by Kamil Ryška on 13.10.2022. Posted in Aktuality ZŠ

Ve dnech 7. a 10. října 2022 se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili komentované procházky Po stopách železné rudy, tedy po nýdeckých místech, kde se v minulosti tato surovina těžila. Nejdříve se děti seznámily s expozicemi v Dřeviónce, které jsou věnovány nejen kolébce průmyslu na Těšínském Slezsku, ale také historii školství v Nýdku.

Druhé části „velel“ inženýr a bača v jedné osobě – pan Michal Milerski. Provedl své „ovečky“ od náměstí po Vendryňské zadky s hlavní zastávkou na tzv. Forotách a průběžně všem dokonale vysvětlil pojmy nejen jako klauz, milíř, siderit, ale také pojmy spojené s chovem malých přežvýkavců.

Jménem všech žáků a učitelů chci poděkovat panu Milerskému za poutavé vyprávění a vstřícnost, s jakou nás provedl historií obce, která je neodmyslitelně spjata s rozvojem železáren na Těšínsku.

Mgr. Věra Jelínková