Pasování na čtenáře

Written by Kamil Ryška on 26.6.2013. Posted in Aktuality ZŠ

Ve čtvrtek 20.června  proběhlo i za přítomnosti rodičů tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčci nejprve předvedli své divadelní vystoupení O kočičce, která zapomněla mňoukat. Pak plnili různé úkoly a nakonec každý z nich četl úryvek z pohádky Tři přání. Všichni to zvládli na jedničku s hvězdičkou a nic nebránilo slavnostnímu pasování. Za zvuku fanfár přivítali Písmenkového krále, který přednesl slavnostní Slib rytíře čtení. Poté složili slib prvňáčci a Písmenkový král je poklepáním mečem na rameno pasoval na čtenáře. Ale to nebylo všechno. Děti dostaly pamětní list, řád čtenáře a samozřejmě dárek v podobě knihy. Tento den se prvňáčkům i rodičům moc líbil, za což děkují paním knihovnicím z Třince a také Písmenkovému králi, který vážil tak dalekou cestu ze svého království 🙂