Zahájení školního roku

Written by Kamil Ryška on 31.8.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční na chodbě školy od 8.00, zvlášť pro I. a II. stupeň.

Rodiče, doprovázející žáky 1. třídy, musí mít roušku.

Školní družina a školní jídelna budou v provozu od středy 2. září.

Nástup prvňáčků

Written by Kamil Ryška on 27.8.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Informace k nástupu prvňáčků do školy najdete na webových stránkách 1. třídy – ZDE.

Zakončení školního roku

Written by Kamil Ryška on 22.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pátek 26. června 2020 v 8.00 hod. Všichni zúčastnění musí mít roušku. Žáci, kteří se neúčastnili školní výuky a pro vysvědčení přijdou, musí si s sebou přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do MŠ Nýdek pro šk. rok 2020/2021

Written by Kamil Ryška on 3.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst.2:

Přijaté děti (registrační čísla):  
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Nepřijaté děti: (registrační čísla)
4, 6, 7, 12, 13.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Mgr. Libor Svider

Konec školního roku

Written by Kamil Ryška on 2.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Slavnostní zakončení školního roku se uskuteční v pátek 26. června v 8.00 hod.