Sbírka pro MEDICU

Written by Kamil Ryška on 12.12.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se připojit k tradiční předvánoční sbírce Adventní koncerty České televize, které pomáhají realizovat projekty neziskovým organizacím z celé České republiky.

Letos bude jednou ze 4 vybraných neziskových organizací organizace MEDICA Třinec, která poskytuje zdravotní péči v domácím prostředí klientům na území Třince a v okolí.

Pokud byste měli zájem se k nám přidat, můžete svůj finanční příspěvek vhodit do zapečetěné pokladničky, která bude příští týden oficiálně v zastoupení organizace MEDICA Třinec umístěna v prostorech školy před ředitelnou, nebo svůj příspěvek poslat na školní účet 3047963/0300 se zprávou pro příjemce „Sbírka MEDICA“.

Sbírka bude ukončena k 30. 1. 2024.

Za Vaši pomoc mockrát děkujeme.

Festival dětských pěveckých sborů

Written by Kamil Ryška on 12.12.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Ve středu 6. prosince soutěžilo 8 pěveckých sborů ve třech kategoriích na 19. ročníku Festivalu dětských pěveckých sborů ve Frýdku-Místku. Sbory hodnotila odborná porota složená z pedagogů i sbormistrů. Jedno ze zlatých pásem získal třinecký Štývarův dětský sbor, jehož sboristkami jsou také naše děvčata: Marie Heczková (4. třída), Mariana Klusová (7. třída) a Natalie Terry (9. třída).
Gratulujeme!

Florbal

Written by Kamil Ryška on 29.11.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Ve středu 29. listopadu naši florbalisté ve složení David a Dominik Raszkovi, Dominik Cieslar, Jáchym Velš, Viktor Hruška, Šimon Wrzecionko, Šimon Galla a Kristián Krenželok porazili ZŠ Jablunkov v okresním kole Čeps Cup turnaji 5 : 1 a 5 : 2 a postoupili do krajského kola. Gratulujeme

Soutěž Náboj Junior – co lze vypočítat za dvě hodiny

Written by Kamil Ryška on 28.11.2023. Posted in Aktuality ZŠ

24. listopadu 2023 se dvě čtveřice žáků (z 8. a 9. třídy) zúčastnily soutěže Náboj Junior ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V rámci České republiky skončila skupina ve složení Markéta Bruková, Ellen Vránová, Jan Heczko a Ladislav Styrnal na 220. místě (z celkového počtu 322 skupin), v mezinárodním měřítku na 738. místě (z 1811 skupin ze 7 evropských zemí). 
Mladší skupina (Lucie Mitrengová, Adéla Ruszová, Natálie Pietroszová a Lukáš Hupka) obsadila pozice sice nižší, ale odvezla si cenné zkušenosti (k zúročení v příštím roce). 

Dětem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Celodenní výstražná stávka

Written by Kamil Ryška on 20.11.2023. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

chtěli bychom Vás informovat, že všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nýdek se dne 27. 11. 2023 zúčastní celodenní výstražné stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola i školka budou pro žáky i předškoláky celý den uzavřeny, pokud se na politických jednáních nepodaří najít takové řešení, které by stávku zažehnalo.

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí Vám může zkomplikovat každodenní chod Vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v našem školství je velmi vážná. Tato stávka je za zachování současných podmínek ve vzdělávání, za kvalitu vzdělávání Vašich dětí.

Znepokojující jsou operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání:

  • rušení míst nepedagogických pracovníků zabezpečujících chod školy a také snížení jejich mzdových prostředků/platů
  • snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky
  • snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax) – např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní pro vzdělávání
  • neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“, „školní speciální pedagog“ a „vychovatel“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické
  • zrušení odkladů povinné školní docházky
  • snižování počtů asistentů pedagoga
  • neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy – správní zaměstnance), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu)

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Děkujeme za pochopení.

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nýdek

Pokud chcete podpořit petici za kvalitní vzdělávání, můžete podepsat: https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi?fbclid=IwAR2vQDjQW9Ynn6S0bmRcCcx7xPzz-GvPBsNcmgHvr2c-J0MSEmhGnzbAO0E