Zápis do MŠ

Written by Kamil Ryška on 8.4.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

zápisy dětí k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021 se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Žádost o přijetí je možné doručit do školy:

a) datovou schránkou – ra4k2h7

b) e-mailem s elektronickým podpisem

c) doporučeným dopisem

d) osobně do mateřské školy – po telefonické dohodě (736 626 738, 604 567 113), od pondělí 4.5. do středy 6.5.2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy (www.msnydek.cz, www.zsnydek.cz) nebo vyzvednout ve škole.

Formuláře: Žádost o přijetí do MŠ, Čestné prohlášení, Evidenční list MŠ

Přílohy:

– kopie rodného listu dítěte

– prohlášení, že je dítě řádně očkované

– kopie očkovacího průkazu

Přílohy o řádném očkování se netýkají dětí, které k 31.8. dovrší věku 5 let a 1.9.2020 zahájí povinnou školní docházku.

Termín doručení vyplněných formulářů škole: 2.5.2020 – 16.5.2020

Doufáme, že nám to současná nelehká situace časem dovolí a my budeme moci uskutečnit i motivační část zápisů – seznámení dítěte a rodičů s mateřskou školou spojenou s návštěvou a prohlídkou školy.

Nové informace k ošetřovnému

Written by Kamil Ryška on 27.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

V souvislosti s čerpáním ošetřovného je nutné dle nařízení ČSSZ podat zaměstnavateli Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. V této souvislosti žádáme rodiče, kteří si vyzvedli tiskopis k ošetřovnému osobně, aby si vyzvedli výše zmiňovaný Výkaz péče o dítě u paní Šimečkové nebo ji telefonicky kontaktovali na čísle 604 422 544 (je možné jej zaslat elektronicky).

Zápis do 1. třídy

Written by Kamil Ryška on 23.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Dle nařízení vlády proběhne letošní zápis žáků do 1. tříd bez účasti dětí. Kdo zatím neodevzdal Zápisní list nebo Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nechť je přinese s sebou. Prosíme rodiče, aby se dostavili k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí žáka dne 23. dubna 2020 v době mezi 8.00 – 12.00 hodinou.

Koronavirus – otázky a odpovědi

Written by Kamil Ryška on 18.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Written by Kamil Ryška on 17.3.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Od středy 18. března se po dohodě se zřizovatelem mateřská škola uzavírá až do odvolání.

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení potvrzení o ošetřovném, nechť kontaktují telefonicky paní Šimečkovou na čísle 604 422 544.