Učitelé

Školní rok 2022 – 2023 – přidělení tříd :

Učitelé 1.stupně :

1.třída – Mgr. Pavla Vránová ( 1.st. )
2.třída – Mgr.  Eva Ferfecká ( 1.st. )
3.třída –  Mgr.  Michaela Kufová (1.st. )
4.třída – Mgr.  Natálie Heczková ( 1.st. )
5.třída – Mgr.  Janina Kokotková ( 1.st. )

Učitelé 2.stupně :

6.třída – Mgr. Dana Španihelová ( Tv – Z )
7.třída – Mgr. Vlasta Khabibullin ( Aj – Rj )
8.třída – Mgr. Kateřina Krupová (Aj – D)
9.třída – Mgr. Lenka Janovská ( M – Ch )

Mgr. Kateřina Bruková (ČJ – Vv ) – výchovné poradenství

RNDr. Karin Strnadová, CSc. ( F – Pč )

Mgr. Pavla Černeková (Hv)

Mgr. Věra Jelínková ( Pč )

Mgr. Kamil Ryška (Př – In)

Mgr. Libor Svider ( M – Pč )

Vychovatelka školní družiny:

Mgr. Martina Bocková

Mgr. Alena Zarzycká

Učitelky mateřské školy :

Halina Raszková – vedoucí učitelka

Iva Cieslarová – učitelka

Anna Martynková – učitelka

Ivona Radvanská – učitelka

Klára Szlaurová – učitelka