Výchovné poradenství

Ve školním roce 2020/2021 pracuje výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Nogová.

telefon : 558 555 143

konzultace pro žáky a pedagogy: pondělí 9.40 – 10.45

konzultační hodiny pro rodiče : pondělí 11.50 – 12.35 (po telefonické domluvě kdykoliv)