Výchovné poradenství

Ve školním roce 2023/2024 pracuje výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Bruková.

telefon : 558 555 143

konzultace pro žáky a pedagogy: úterý 12.30 – 13.30

konzultační hodiny pro rodiče : pondělí 11.50 – 12.35 (po telefonické domluvě kdykoliv)