Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám ZDE.

 

V přiloženém souboru najdete informace k zápisovým lístkům.

zápisový lístek

V souvislosti se změnami zákona 561/2004 Sb.  školský zákon, dochází od 1.ledna 2012 k těmto zásadním změnám :

  1. žák může odeslat maximálně dvě přihlášky ke studiu na střední škole
  2. přihlášku vyplněnou školou si každý žák pošle sám
  3. rodiče obdrží od ředitelství školy Zápisový lístek, který jsou povinni odeslat té střední škole, kam bude žák přijat a kde se rozhodne pokračovat ve studiu
  4. žáci by měli sledovat internetové stránky škol, kam zaslali přihlášku, aby měli informace o termínu přijímacího řízení a výsledcích tohoto řízení
  5. kmenová základní škola nebude vypracovávat tzv. hodnocení žáků, kteří končí školní docházku