Informace k přijímacímu řízení

Written by Kamil Ryška on 25.1.2021. Posted in Aktuality ZŠ

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, to znamená, že se budou konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou daných termínech.

V případě čtyřletých oborů s maturitou bude mít každý ředitel střední školy možnost rozhodnout, zda uplatní jednotnou přijímací zkoušku ve dvou určených termínech, nebo ji nahradí školní přijímací zkouškou. O termínu konání přijímací zkoušky v tomto případě rozhodne ředitel střední školy. Ten také rozhodne o tom, zda v případě nedostatečného množství zaslaných přihlášek přijímací zkoušku zcela nezruší.

Stále platí, že vycházející žáci mohou podat na střední školy v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. To platí i pro žáky pátých a sedmých ročníků hlásících se na víceletá gymnázia. V obou případech musí učinit do 1. března 2021.

Přihlášky vyplní škola podle dodaných informací žáka.

Každý žák si pak po zkontrolování údajů pošle přihlášky sám.

Informace k vyplnění přihlášek – příští týden buď s žáky osobně ve škole, nebo na webových stránkách naší školy.

Aktualizované informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce 2020/2021 – viz tyto dokumenty: Harmonogram přijímacího řízení + Informace k přijímacímu řízení.