Comenius v Nýdku

Written by Kamil Ryška on 4.4.2014. Posted in Aktuality ZŠ

Chci Vás opět informovat o pokračování projektu ComeniusV zdravém těle zdravý duch. Tentokrát nás v Nýdku ve dnech 17. až 21. března navštívili žáci a učitelé z Francie, Maďarska, Německa a Turecka. Připravili jsme pro ně pestrý a zajímavý program. Po úvodním seznámení formou hry a zpěvu pokračovali naši přátelé procházkou po naší obci. V dalších dnech poznali nejen krásy Pusteven, Radhoště a Kopřivnice, ale i naší hory Čantoryje – výšlap na ni byl zdařilý, počasí nádherné, rozhled vynikající. Žáci zapojení do projektu si také zasoutěžili v mezinárodních družstvech v úkolech znalostních a dovednostních.

Vyvrcholením celého projektu bylo setkání našich rodičů se zahraničními hosty v budově základní školy. Večer, v němž se střídaly prezentace jednotlivých zemí s tanci a písněmi, se všem líbil.

Za to, že se celá akce vydařila, bych chtěla poděkovat mnoha lidem: sponzorům (p. Lubojackému, firmě Bajusz), kuchařkám, také mým kolegům – učitelům, ale především všem rodičům, kteří ubytovali zahraniční děti a starali se o ně.

Mgr. Věra Jelínková