Author Archive

Nabídka letních táborů DDM Bystřice

Written by Kamil Ryška on 2.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o tom, že v Domě dětí a mládeže v Bystřici máme stále volná místa na příměstské tábory, na které můžete své děti přihlásit.
S dětmi, které jsou přihlášené, samozřejmě stále počítáme.
Navštivte webové stránky www.ddmbystrice.cz, kde najdete kompletní nabídku táborů, přihlášky a podrobnější informace.

Výtvarná činnost šesťáků

Written by Kamil Ryška on 1.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

V době, kdy byla pro naše žáky škola uzavřená, se někteří z nich věnovali i výtvarné činnosti – nejen že si na chvíli odpočinuli od práce na počítači, ale také rozvíjeli svou fantazii a tvořivost. V jedné z aktivit měly děti za úkol pořídit několik zajímavých snímků. Poté každý „fotograf“ vybral své 3 nejhezčí fotografie a jednu z nich (nebo všechny tři) „výtvarně“ zpracoval libovolnou technikou. Výsledné práce šesťáků (fotografie + velmi pozoruhodná a originální dílka – malby, kresby, koláže, fotomontáže, či jiné úpravy fotek pomocí počítačových programů) předkládám ke zhlédnutí ZDE.

Mgr. Kateřina Bruková

Nástup žáků 6., 7. a 8. tříd

Written by Kamil Ryška on 28.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Prosíme rodiče o seznámení se s níže uvedenými dokumenty:

Informace o výuce

Čestné prohlášení

Přihláška – školní skupina

Distanční forma výuky očima našich dětí

Written by Kamil Ryška on 27.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Od 11. března používají všechny školy ke vzdělávání svých žáků nástroje distančního studia. Nabízím vám pohled našich osmáků na tuto formu výuky a myslím si, že úvahy většiny dětí jsou velmi zdařilé. Při čtení buďte prosím shovívaví k dílčím formálním a stylistickým nedostatkům některých prací, přece jen je úvaha pro osmáky slohový útvar nový (teprve s ní začínáme) a ne všichni jsme „spisovatelé od narození“:-). (Slohové práce prošly pouze úpravou pravopisu a interpunkce.)

Slohové práce

Mgr. Kateřina Bruková

Jak děti pozorovaly detaily přírody v době, kdy byla škola zavřená…

Written by Kamil Ryška on 26.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Mozaiky fotografií žáků šesté a sedmé třídy

Informace o způsobu hodnocení

Written by Kamil Ryška on 18.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Nástup žáků 1. stupně

Written by Kamil Ryška on 13.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Prosíme rodiče o seznámení se s níže uvedenými dokumenty:

Informace o výuce

Čestné prohlášení

Přihláška – školní skupina

Vyklizení veškerých pomůcek

Nástup žáků 9. tříd

Written by Kamil Ryška on 4.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Zákonní zástupci žáků, kteří 11. května 2020 nastoupí do školy jsou povinni vyplnit Čestné prohlášení a seznámit se s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Oba dokumenty naleznete níže.

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

– podle nařízení vlády musí přímá školní výuka směřovat pouze k přijímacímu řízení, tzn. český jazyk a matematika

– výuka bude probíhat v úterý a ve čtvrtek v době od 8.00  do 11.40 hodin (2 vyuč. hodiny ČJ a dvě M)

– ostatní naukové předměty se nadále budou vyučovat pouze distanční formou jako doposud

Když napadne na apríla sníh…

Written by Kamil Ryška on 13.4.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Někteří žáci využili aprílového počasí a zúčastnili se výzvy o nejzajímavější sněhovou sochu. Posuďte sami jejich výtvory…

 • D+M9
 • Dalča
 • Danny8
 • Gabka7
 • Heluš8
 • Honza H.7
 • Jáchym8
 • Jirka6
 • Kája7
 • Lukáš6
 • Majda8
 • Maruška H.6
 • Nela6
 • Nikol6
 • Ondřej8
 • Patrik7
 • Petr6
 • Renata 6
 • Vita
 • Vojta7

  Zápis do MŠ

  Written by Kamil Ryška on 8.4.2020. Posted in Aktuality ZŠ

  Vážení rodiče,

  zápisy dětí k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021 se v letošním školním roce uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

  Žádost o přijetí je možné doručit do školy:

  a) datovou schránkou – ra4k2h7

  b) e-mailem s elektronickým podpisem

  c) doporučeným dopisem

  d) osobně do mateřské školy – po telefonické dohodě (736 626 738, 604 567 113), od pondělí 4.5. do středy 6.5.2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Potřebné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy (www.msnydek.cz, www.zsnydek.cz) nebo vyzvednout ve škole.

  Formuláře: Žádost o přijetí do MŠ, Čestné prohlášení, Evidenční list MŠ

  Přílohy:

  – kopie rodného listu dítěte

  – prohlášení, že je dítě řádně očkované

  – kopie očkovacího průkazu

  Přílohy o řádném očkování se netýkají dětí, které k 31.8. dovrší věku 5 let a 1.9.2020 zahájí povinnou školní docházku.

  Termín doručení vyplněných formulářů škole: 2.5.2020 – 16.5.2020

  Doufáme, že nám to současná nelehká situace časem dovolí a my budeme moci uskutečnit i motivační část zápisů – seznámení dítěte a rodičů s mateřskou školou spojenou s návštěvou a prohlídkou školy.