Author Archive

Roušky

Written by Kamil Ryška on 9.9.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Od čtvrtka 10. září jsou všichni žáci ZŠ povinni nosit roušky ve společných prostorách škol s výjimkou tříd.

Zahájení školního roku

Written by Kamil Ryška on 31.8.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se uskuteční na chodbě školy od 8.00, zvlášť pro I. a II. stupeň.

Rodiče, doprovázející žáky 1. třídy, musí mít roušku.

Školní družina a školní jídelna budou v provozu od středy 2. září.

Nástup prvňáčků

Written by Kamil Ryška on 27.8.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Informace k nástupu prvňáčků do školy najdete na webových stránkách 1. třídy – ZDE.

Zakončení školního roku

Written by Kamil Ryška on 22.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020 se uskuteční v pátek 26. června 2020 v 8.00 hod. Všichni zúčastnění musí mít roušku. Žáci, kteří se neúčastnili školní výuky a pro vysvědčení přijdou, musí si s sebou přinést ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do MŠ Nýdek pro šk. rok 2020/2021

Written by Kamil Ryška on 3.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst.2:

Přijaté děti (registrační čísla):  
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Nepřijaté děti: (registrační čísla)
4, 6, 7, 12, 13.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Mgr. Libor Svider

Konec školního roku

Written by Kamil Ryška on 2.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Slavnostní zakončení školního roku se uskuteční v pátek 26. června v 8.00 hod.

Nabídka letních táborů DDM Bystřice

Written by Kamil Ryška on 2.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o tom, že v Domě dětí a mládeže v Bystřici máme stále volná místa na příměstské tábory, na které můžete své děti přihlásit.
S dětmi, které jsou přihlášené, samozřejmě stále počítáme.
Navštivte webové stránky www.ddmbystrice.cz, kde najdete kompletní nabídku táborů, přihlášky a podrobnější informace.

Výtvarná činnost šesťáků

Written by Kamil Ryška on 1.6.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

V době, kdy byla pro naše žáky škola uzavřená, se někteří z nich věnovali i výtvarné činnosti – nejen že si na chvíli odpočinuli od práce na počítači, ale také rozvíjeli svou fantazii a tvořivost. V jedné z aktivit měly děti za úkol pořídit několik zajímavých snímků. Poté každý „fotograf“ vybral své 3 nejhezčí fotografie a jednu z nich (nebo všechny tři) „výtvarně“ zpracoval libovolnou technikou. Výsledné práce šesťáků (fotografie + velmi pozoruhodná a originální dílka – malby, kresby, koláže, fotomontáže, či jiné úpravy fotek pomocí počítačových programů) předkládám ke zhlédnutí ZDE.

Mgr. Kateřina Bruková

Nástup žáků 6., 7. a 8. tříd

Written by Kamil Ryška on 28.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ

Prosíme rodiče o seznámení se s níže uvedenými dokumenty:

Informace o výuce

Čestné prohlášení

Přihláška – školní skupina

Distanční forma výuky očima našich dětí

Written by Kamil Ryška on 27.5.2020. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Od 11. března používají všechny školy ke vzdělávání svých žáků nástroje distančního studia. Nabízím vám pohled našich osmáků na tuto formu výuky a myslím si, že úvahy většiny dětí jsou velmi zdařilé. Při čtení buďte prosím shovívaví k dílčím formálním a stylistickým nedostatkům některých prací, přece jen je úvaha pro osmáky slohový útvar nový (teprve s ní začínáme) a ne všichni jsme „spisovatelé od narození“:-). (Slohové práce prošly pouze úpravou pravopisu a interpunkce.)

Slohové práce

Mgr. Kateřina Bruková