Author Archive

3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

Written by Kamil Ryška on 20.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče, k 20. dubnu 2021 byly uzavřeny známky z hlavních předmětů za 3. čtvrtletí.

V systému elektronické žákovské knížky se s nimi můžete seznámit na záložce – Hodnocení – Výpisy hodnocení – Hodnocení žáka/studenta

Prosíme o zaslání zprávy třídnímu učiteli, že jste byli s klasifikací seznámeni.

Prezenční zápis do základní školy

Written by Kamil Ryška on 8.4.2021. Posted in Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Kromě již avizovaného distančního zápisu proběhne ve škole také klasický prezenční zápis ve středu 28. dubna 2021. Zájemci se zapíší do časového harmonogramu, který je umístěn vedle ředitelny ZŠ.

Rotační výuka na 1. stupni od 12. dubna 2021

Written by Kamil Ryška on 7.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Rotační výuka na 1. stupni ZŠ bude probíhat následovně:

týden od 12. do 16. dubna 2021

  • žáci 1., 3. a 5. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu
  • žáci 2. a 4. třídy – distanční výuka

týden od 19. do 23. dubna 2021

  • žáci 1., 3. a 5. třídy – distanční výuka
  • žáci 2. a 4. třídy – výuka podle tohoto rozvrhu

další týdny v pravidelných rotacích

Testování pomocí antigenních testů bude probíhat pravidelně každé pondělí a čtvrtek a je POVINNÉ (podrobnější informace o průběhu testování naleznete na stránkách tříd).

Školní družina bude zajištěna pro žáky 1. a 2. tříd. Zájemci o ranní družinu dorazí nejpozději do 7.00.

Během prezenční výuky se žáci normálně stravují ve školní jídelně. Během distanční výuky mají žáci nárok na oběd, který si mohou vyzvednout do jídlonosičů v době od 12.30 do 13.00 – v tomto případě je potřeba odběr přihlásit u vedoucí ŠJ.

Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022

Written by Kamil Ryška on 16.3.2021. Posted in Aktuality ZŠ, Nezařazené

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Žádosti mohou zákonní zástupci doručit ve výše uvedeném termínu následujícími způsoby:

· do datové schránky škol: ra4k2h7

· e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: zsnydek@volny.cz

· poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

· osobním podáním ve škole.

V letošním školním roce proběhne zápis v distanční podobě – bez osobní přítomnosti dětí. Zákonní zástupci dodají řediteli školy Žádost o přijetí (ZDE) a Zápisní lístek (ZDE).

Pokud rodiče žádají o odklad školní docházky, zákonný zástupce dokládá k Žádosti o odklad školní docházky (ZDE) doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci e-mailem do 10. 5. 2021.

Všechny potřebné informace k nástupu do 1. třídy zákonným zástupcům e-mailem sdělí v průběhu května třídní učitelka

Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole

Written by Kamil Ryška on 16.3.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Zákonní zástupci žáků 9. třídy si zápisový lístek mohou vyzvednout osobně ve škole. Vyzvednutí musí být potvrzeno podpisem zákonného zástupce.

Úřední hodiny

Written by Kamil Ryška on 16.3.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Úřední hodiny základní školy jsou stanoveny: každý pracovní den od 8.00 do 12.00 hodin.

Přijímací zkoušky

Written by Kamil Ryška on 11.3.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory (čtyřleté) se v letošním školním roce kvůli epidemii covidu-19 budou konat 3. května (1. termín) a 4. května (2. termín). U této zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.

Soutěž v anglickém jazyce

Written by Kamil Ryška on 10.3.2021. Posted in Aktuality ZŠ

25. února 2021 se uskutečnila ON-LINE ANGLICKÁ SOUTĚŽ pro žáky 2. stupně. Nejlépe si vedli sedmáci, když Marie Heczková skončila na krásném 5. místě a Samuel Wojnar se stal celkovým vítězem!!! Gratulujeme 🙂

Provoz

Written by Kamil Ryška on 27.2.2021. Posted in Aktuality MŠ

Distanční výuka

Written by Kamil Ryška on 27.2.2021. Posted in Aktuality ZŠ