3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

Written by Kamil Ryška on 20.4.2021. Posted in Aktuality ZŠ

Vážení rodiče, k 20. dubnu 2021 byly uzavřeny známky z hlavních předmětů za 3. čtvrtletí.

V systému elektronické žákovské knížky se s nimi můžete seznámit na záložce – Hodnocení – Výpisy hodnocení – Hodnocení žáka/studenta

Prosíme o zaslání zprávy třídnímu učiteli, že jste byli s klasifikací seznámeni.